123456
 

 

 

  

 

POGOJI OGLAŠEVANJA NA ATM TV:

 

 

 

 

Oglaševalci so pravne ali fizične osebe, ki so v celoti odgovorne za vsebino oglasov v skladu z veljavno zakonodajo (zakon o medijih, oglaševalski zakon, zakon o preprečevanju dela na črno in ostali zakoni, ki urejajo to področje).

 

 

Oglaševanje za pravne osebe na videostraneh ATM TV Kranjska Gora se smatra kot zakup oglaševalskega prostora za namene oglaševanja oglaševalca in je za vsebino pravno odgovoren naročnik.

 

 

Oglaševalec mora oglaševati v skladu z zakonodajo in nosi tudi vse posledice morebitnih zlorab zakupljenega oglaševalskega prostora.

 

 

Za vsebino oglasov ne odgovarjamo. Lastniki oglasov so uporabniki, ki jih kreirajo. ATM TV Kranjska Gora je zgolj posrednik informacij. Po 2. točki 6. člena zakona o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno, je naročnik oglasa dolžan ob naročilu oglasa navesti podatke o njegovi identiteti: podjetje in sedež podjetja ter ime in priimek odgovorne osebe ali ime in priimek naročnika ter njegovo stalno prebivališče. Enako velja tudi za "male oglase", ki so namenjeni samo fizičnim osebam.