123456
  

 

 

 

 PRAVILA TELEVIZIJE ATM TV KRANJSKA GORA ZA IZRABO PROGRAMSKEGA ČASA V ČASU PREDVOLILNE KAMPANIJ ZA DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE, LOKALNE VOLITVE TER REFERENDUM

 

 

1. člem

 

Pravila opredeljujejo način, oblike, obseg in pogoje za predstavite v programu ATM TV KRANJSKA GORA

 

2. člen

 

Za redno informativno oddaje in druge oddaje na ATM TV KRANJSKA GORA velja v času volilne kampanje načelo prepovedi politične propagande.

 

3. člen

 

ATM TV KRANJSKA GORA v času volilne kampanje zagotavlja programski čas predstavitvi mnenj vsem uradnim organizatorjemvolilne kampanje.Vsi zainteresirani organizatorji kampanje, ki želijo sodelovati v programu ATM TV KRANJSKA GORA se morajo prijaviti na naslov ATM TV KRANJSKA GORA.


 4. člen


Predvolilne oddaje bodo potekale skladno z načrtom, ki ga bo oblikovalo uredništvo programa ATM TV KRANJSKA GORA


  5. člen


ATM TV KRANJSKA GORA bo vsem udeležencem v času volilne kampanje, upravičenim za nastopanje v volilnih oddajah, nudila enakovredne tehnične pogoje.


 

6. Člen
ATM TV KRANJSKA GORA bo skladno s 5. členom ZVRK zagotavlja vsem organizatorjem v času volilne kampanje enake pogoje za oglaševanje v programu in na videostraneh ATM TV KRANJSKA GORA.

7. člen


Ugovore o morebitnih nepravilnostih pri izvajanju teh pravil sprejema v pisni obliki direktor ATM TV KRANJSKA GORA, ki v sodelovanju z odgovorno urednico pripravi odgovor. Direktor poda pisni odgovor v 24 urah.

 

 

DODATNA DOLOČILA IN CENIK

1. SPREMLJANJE ZBOROVANJ IN JAVNIH PREDSTAVITEV:


V obdobju volilne kampanje bo ATM TV KRANJSKA GORA spremljala enako število javne predstavitve posameznih organizatorjev na področju, ki ga pokriva. Prispevki s teh zborovanj in javnih predstavitev bodo v informativni, brez komentarja novinarja - le nizanje dejstev in izjav, podanih na zborovanju. Zborovanja in javne predstavitve se morajo nanašati izključno na volilno kampanjo in ne v druge namene.
ATM TV KRANJSKA GORA organizatorjem volilne kampanje ne bo zagotavljala brezplačne predstavitve in ne bo objavljala njihovih morebitnih odgovorov na objavljeni prispevek, če bi tega želeli zlorabiti v posredno kampanjo.

 

2. SAMOPREDSTAVITVE


Vsi organizatorji volilne kampanje lahko svoje kandidate predstavijo tudi s plačanim prispevkom, z našim voditeljem ali brez, po scenariju in z vprašanji, ki jih posreduje naročnik.
Cena za 1 minuto take predstavitve, ki vključuje izdelavo in enkratno predvajanje, je okvirno 50 €. Cena lahko odstopa zaradi pogojev snemanja, potrebne tehnike in ekipe oziroma želja naročnika. Za enostavnejšo predstavitev, posneto v našem studiu, je cena minute lahko tudi bistveno nižja, vendar ne nižja od 30 €.  
Vsakokratno predvajanje že posnete predstavitve znaša 31 € / min.
Organizatorji volilne kampanje lahko predstavijo svoje kandidate tudi na naših videostraneh. Cena dnevnega predstavljanja na videostrani znaša 20 €.

 

3. NAROČENE ODDAJE  


V ta sklop oddaj sodijo posnetki zborovanj, tiskovnih konferenc ali drugačnih oblik predstavitev kandidatov organizatorjev volilne kampanje in prenosi okroglih miz ali javnih tribun. Cena se oblikuje glede na potrebno tehnično ekipo in opremo, voditelja, dolžino in zahtevnost oddaje.
Okvirna cena za okroglo mizo dolžine 60 minut, z našim voditeljem v živo iz našega studia (z vso tehniko in možnostjo vključevanje gledalcev preko telefona) je 460 €. Cena za 30 minutno oddajo je 350 €. Zgolj predvajanje drugje posnetih oddaj znaša za oddajo dolžine do 60 minut 250 €.

4. PREDVOLILNI SPOTI 


Izdelava enominutnega spota in enotedensko predvajanje po programski shemi ATM TV KRANJSKA GORA znaša okvirno 420 € oziroma odvisno od zahtevnosti spota. Nadaljnje objavljanje pri nas izdelanega spota ali zgolj predvajanje drugje izdelanega spota znaša 34 € (za spot dolžine do 2 minute). Za eno objavo štejemo predvajanje pred in po oddaji, Spote bomo predvajali v EPP blokih pred in po vseh oddajah.
 

7. PLAČEVANJE 


Za vsako naročilo bomo z naročnikom podpisali pogodbo o propagandnem sodelovanju.
Plačevanje: 100 % avans pred pričetkom objavljanja .

 

 

DIREKTOR
Matjaž Arih